Co znamená COLIPA Ratio (poměr COLIPA)?

Do současné doby byl pro ochranu proti UV záření platný „Australský standard”. V souladu s ním musí být ochranným opalovacím prostředkem pohlceno alespoň 90 % UV-A záření. Nad tento limit neexistuje další rozlišování. Proto byla ochrana proti UV-A záření vždy konstantní bez ohledu na OF ochranného přípravku proti slunci. V tomto ohledu spatřovala Komise EU mezeru v ochraně zákazníků a vydala doporučení týkající se poměru UV-A/UV-B záření, které nabylo platnosti v roce 2009.

Dle doporučení Komise EU je poměr ochrany 1:3. To znamená, že u všech ochranných opalovacích přípravků musí být ochrana proti UV-A záření vždy třetinová v porovnání s ochranou proti UV-B (vyjádřeno pomocí OF). Takzvaný poměr COLIPA týkající se vyváženosti UV-A/UV-B záření nahradil Australský Standard jako kritérium pro ochranu proti UV-A a to v celé EU.