Jak vypočítám ochranný sluneční faktor (OF) pro moji pokožku?

Pro výpočet ochranného faktoru potřebujete znát:

 • typ pleti,
 • individuální zvláštnosti, jako jsou alergie na světlo nebo užívání speciálních léků,
 • kde a jak dlouho plánuji pobývat na slunci.

Webové stránky meteorologických služeb nám v současné době, a zejména v letním období, poskytují informace o maximálním UV indexu (UVI) předpokládaném v konkrétní lokalitě. V mnoha zemích se index uvádí spolu s předpovědí počasí v novinách, v televizi a v rádiu.

V závislosti na poloze a ročním období nabývá hodnot 0 až 14 a v některých regionech je ještě vyšší.

Typy pleti

Každý typ pleti má takzvanou dobu vlastní ochrany. To nám ukazuje, jak dlouho můžeme pobýt na slunci bez ochrany, aniž bychom se spálili.

 • Pigmentační typ 1 (nordický): 3-10 minut
 • Pigmentační typ 2 (keltský): 10-20 minut
 • Pigmentační typ 3 (střední): 20-30 minut
 • Pigmentační typ 4 (středomořský): 45-60 minut
 • Pigmentační typ 5 (tmavý): 60-90 minut
 • Pigmentační typ 6 (černý): více než 90 minut

Výpočet SPF pro dospělé:

Použijte UV index podle předpovědi a v závislosti na typu pokožky (Pigmentační typ) vypočítejte a zaokrouhlete výsledek takto:

 • Pigmentační typ 1: UV index x 4
 • Pigmentační typ 2: UV index x 3
 • Pigmentační typ 3: UV index x 2
 • Pigmentační typ 4: UV index x 1

Důležité: Zvláště chráněny by měly být osoby s poruchami pigmentace, osoby trpící polymorfní fotodermatózou, alergií na slunce, osoby s Mallorca akné, děti, lidé s oslabenou imunitou, osoby s čerstvou jizvou. Ti všichni by měli počítat s bezpečnostním faktorem o 5 až 10 vyšším.

Děti by vždy měly používat vysoké faktory, minimálně faktor 30.