Je Ladival® biologicky rozložitelný?

Ladival® není biologicky rozložitelný. Pokud je to požadováno v zahraničí, doporučujeme zakoupit v letoviscích produkty, které tento požadavek splňují.